Vi hjälper dig
genom vårdnadstvisten

Juridisk hjälp inom vårdnad, boende och umgänge

Vi hjälper dig
genom vårdnadstvisten

Juridisk hjälp inom vårdnad, boende och umgänge

Vi ger dig fullödigt stöd under en vårdnadstvist i Dalarna

Har det uppstått en tvist runt vårdnaden om dina barn? Behöver du hjälp att komma överens med din före detta partner och hitta en lösning som är bra för barnen?

Vi är en erfaren och kunnig advokatbyrå i Dalarna som ger dig allt stöd du behöver i en vårdnadstvist.

Kontakta oss genom vårt kontaktformulär så återkommer vi inom kort. Vi erbjuder en kostnadsfri inledande konsultation.

När föräldrarna inte lyckas komma överens

En vårdnadstvist börjar då två vårdnadshavande föräldrar skiljs eller separerar och inte kan hitta ett fungerande sätt att samarbeta kring vårdnad, boende och umgänge om ett barn. Att det uppstår slitningar i denna situation är vanligt – och det är viktigt att inte stå ensam i denna svåra stund.

En vårdnadstvist är en rättsprocess som bör ses som en sista utväg, men som ibland kan vara nödvändig för både föräldrar och barn för att skapa klarhet för vad som gäller när det handlar om vårdnaden. Genom att anlita oss för att lösa en vårdnadstvist kan du och barnen fortsätta era liv utan den stress som uppstår kring alla beslut om barnen.

vårdnadstvist dalarna

Vårdnadstvist Dalarna – vi är med dig under hela processen

Anlitar du oss för en vårdnadstvist i Dalarna så står vi vid din sida genom hela processen – från de inledande förhandlingarna till ett avgörande i tingsrätten.

En vårdnadstvist kan delas in i tre delar: vårdnaden, boendet och umgänget. I vissa fall kan en tvist bara gälla en av dessa delar, exempelvis när ena föräldern vill ha umgänge med barn som bor hos den andra föräldern. I vissa fall kan en vårdnadstvist beröra samtliga delar.

En sista utväg vid en svår konflikt

Det är viktigt att trycka på att en vårdnadstvist bör ses som en sista utväg när alla andra möjligheter har uteslutits. Om inte föräldrarna kan lösa tvisten själva så kan man få hjälp av kommunens familjerätt. Om det inte går att komma överens där heller så återstår att låta domstolen ta ett beslut.

Tänk på att en vårdnadstvist går att avbryta. Även om domstolsprocessen har inletts så kan föräldrarna komma överens när som helst under processen. Det är ofta att föredra att föräldrarna kommer överens jämfört med en ofta uppslitande vårdnadstvist. Föräldrarna vet vad som är bäst för barnen.

Vårdnadstvist Dalarna – de olika delarna

Vårdnaden handlar om själva bestämmande om barnen. Ett barn har alltid en vårdnadshavare och vanligast är att barnets båda föräldrar innehar vårdnaden tillsammans.

Vårdnadshavaren ska ta de viktiga besluten kring barnet – vilken skola ska barnet gå i, om det ska ha ett pass och vilken vård barnet behöver.

När båda föräldrarna har vårdnad kallas det gemensam vårdnad. Här måste båda vara överens om olika beslut som rör barnen. Det betyder dock inte att det alltid är bättre att ansöka om ensam vårdnad när föräldrarna inte lyckas komma överens. Det viktigaste är hur föräldrar lyckas lösa de situationer då de inte är överens. Men om konflikten är så allvarlig att barnet drabbas kan det vara bättre att ena föräldern får ensam vårdnad.

Umgänge

Umgänge handlar om den tid barnet tillbringar tillsammans med den förälder den inte bor hos. Här är det viktigt att betona att det handlar mer om barnets rätt till umgänge med föräldern, inte förälderns rätt att träffa barnet. Det är bra om umgänget reglera så detaljerat som möjligt, då det leder till en bättre situation för barnet.

Boende

Boendet handlar om var barnet eller barnen ska bo. Om föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska vara boendeförälder så kan tingsrätten ta ett beslut. Här kan du läsa mer hur en vårdnadstvist går till i rätten.

Tänk på att en vårdnadstvist tar tid – ofta sex månader eller mer. Hur lång tid det tar beror ofta på hur lång utredningen blir. Kostnaden för processen kan ofta bli ansenlig – det går att få ekonomisk hjälp via försäkringen rättshjälp.

Behöver du hjälp inför eller under en vårdnadstvist i Dalarna eller är bara i behov av rådgivning? Välkommen att kontakta oss – vi har stor erfarenhet av vårdnadstvister och annan familjerätt.

Kompetent och personligt stöd vid en vårdnadstvist