Om oss

Spetskompetens inom familjerätt

Välkommen till en allmänpraktiserande advokatbyrå i Dalarna. Kontakta oss om du är i behov av en kompetent advokat med klientens bästa i fokus.

Vi är en modern och mycket erfaren advokatbyrå som erbjuder spetskompetens inom vårdnadstvister och annan familjerätt. Hos oss finns breda juridiska kunskaper och stor erfarenhet och tar även uppdrag inom socialrätt, asylrätt, brottmål tvistemål med mera. Vi åtar oss både små och stora uppdrag och verkar som offentliga försvarare, offentliga ombud och målsägandebiträden. Vi har kontor i Falun och Mora och tar uppdrag i hela Dalarna.

Brett utbud juridiska tjänster

Vi erbjuder juridisk hjälp i en rad olika rättsområden. Utöver familjerättsliga ärenden är vi bland annat verksamma inom brottmål och migrationsrätt.

När du söker juridisk hjälp i en vårdnadstvist, ett brottmål eller något annat område så bör du anlita en erfaren och kunnig advokat. Men tryggheten och det personliga bemötandet ät lika viktigt – vi lägger stor vikt vid att vara en pålitlig partner oavsett vilken typ av juridisk fråga du behöver stöd i. Lyhördhet, lojalitet och empati är precis lika viktigt som de juridiska kunskaperna. Vi gör alltid allt vi kan för att sätta oss in i varje enskilt fall så noga som möjligt.

Vi hittar lösningar som passar just dig

I familjerättsliga frågor finns det alltid stora känslor inblandade, och det gäller då inte minst vårdnadstvister. Med detta i åtanke ser vi alltid till klientens specifika behov för att hitta så bra lösningar som möjligt i alla typer av konflikter. Det krävs fingertoppskänsla för att kunna kommunicera på rätt sätt.

Hos oss kommer du få ett kunnigt och tryggt stöd i en svår och krävande process. Du ska känna att du kan höra av dig till oss när du upplever att du behöver stöd.

Arbetar efter god advokatsed

Vi arbetar alltid efter Advokatsamfundets regler om god advokatsed. vilket innebär att klientens intressen alltid kommer i första rummet. För att detta ska fungera så måste advokaten och klienten arbeta som ett team, något som kräver ärlighet och ett stort förtroende. Vi ser alltid till att alla beslut ska fattas på så goda grunder som möjligt.

Engagerade advokater som står på din sida