Rättsområden

Brottmål

Om du är misstänkt för brott har du i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Vi företräder klienter både som offentlig försvarare och målsägandebiträde inom brottmål.

Arv

Det kan vara väldigt komplicerat att hantera ett dödsbo. Vi erbjuder juridiskt stöd i frågor som rör bodelning, fördelning av dödsbo, arvskifte med mera. Vi kan självklart även vara med och upprätta ett testamente.

Framtidsfullmakt

Sedan några år tillbaka finns möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt. Där kan du bestämma vem som ska ta hand om din ekonomi när du inte längre är förmögen till det. Vi bistår vid upprättandet av en framtidsfullmakt.

Ekonomisk familjerätt

Vi bistår klienter i de svåra frågor som ofta kan uppstå inom ekonomisk familjerätt. Äktenskapsförord, samboavtal, gåvor, fastigheter och andra arvsrättsliga aspekter – vi hjälper dig att hitta rätt bland lagar och regler.

Vårdnad, boende och umgänge

Vi biträder klienter i svåra de svåra familjerättsliga frågor som rör barn - vårdnad av barn, boende och umgänge. Mer om vårdnadstvister kan du läsa om här.

Asylrätt

Söker du uppehållstillstånd i Sverige på grund av asyl har du rätt till ett offentligt biträde. Migrationsverket utser biträdet om du inte önskar ett specifikt biträde själv. Vi biträder klienter i frågor som rör asylrätt.

vårdnadstvist dalarna

Kunniga och erfarna advokater inom familjerätt och brottmål